Мисията на ORANGE HOUSE

Мисията на Езиков център Orange House е да предложи високи стандарти на преподаване и обучение на достъпна цена. За да постигнем това, програмата ни предполага ефективно време за обучение в класната стая и сериозна самостоятелна работа в дните между уроците.

Програмата на курсовете ни се базира на материала от съвременна учебна система, който се преподава в рамките на предварително определен график и брой часове. Уроците са внимателно подготвени, допълнителните задачи имат ясна структура и цел, а учебният материал се поднася постепенно, съобразно нивото на всяка от групите.

Освен желанието ни да предложим добре структуриран и подходящо поднесен материал, ние се стремим да създадем приятна и стимулираща среда за нашите ученици. Водени сме от убеждението, че уроците по английски език следва да бъдат по-скоро удоволствие, отколкото неприятно задължение.

Забавлението и ученето не са несъвместими. Колкото по-приятен е един урок, толкова по-вероятно е учениците да усвоят материала, който, разбира се, е поднесен по стандартите на най-добрите практики в преподаването.

Нашите допълнителни услуги и дейности извън основната програма също така допринасят за ефективността на учебния процес. Учителите на Orange House са на разположение за индивидуални консултации по предварително обявен график, така че учениците могат да обсъдят с тях въпроси свързани с дейностите в клас или домашната работа, или да потърсят съвет за явяване на международен изпит по английски език.

Orange House организира извънкласни дейности, които дават възможност на учениците да се опознаят помежду си и да общуват със своите учители извън класната стая. Такива мероприятия също така предполагат практикуване на езика в естествена среда.

Ние приветстваме всички предложения, идеи и мнения за нашата дейност. Винаги се интересуваме от мнението на нашите ученици и бързо реагираме на предложенията им, за да отговорим напълно на техните нужди и очаквания.

Джулиан Копенс
Основател и директор на Orange House