Английски за всички! English for all!Корпоративно обучение


Независимо от икономическата сфера, нивото на владеене на английски език и броя на курсистите в групата, ние можем да разработим учебна програма, която отговаря на вашите нужди, гарантира усъвършенстването на служителите ви и е в рамките на предвидения бюджет.
Още днес можем да обсъдим обучението по английски език на вашите служители.