Как да учим чужд език?

За да научим чужд език са необходими време и усилия. Усилията ни са възнаградени толкова по-бързо, колкото повече време посветим на това занимание.

В Orange House планът за урока е разработен така, че учениците да се възползват максимално от възможността да общуват с учителя. За всеки следващ урок се възлага домашна работа, която включва упражнения и задачи за самоподготовка. Въпросите се задават по време на занятието или при посещение в училището без предварителна уговорка в рамките на времето, обявено за консултации.

В часовете за консултации учителят е на разположение за даване на разяснения. В Ориндж Хаус консултациите са включени в цената на обучението.

Усвояването на чужд език е като овладяването на музикален инструмент. Колкото повече практикуваш, толкова по-добре се справяш. Практикуването на езика следва да включва всички негови аспекти: говорене, слушане, четене, писане, граматика и речник. Разбира се, истинското общуване на чужд език представлява най-добрата практика.

Усвояването на чужд език е като овладяването на музикален инструмент. Колкото повече практикуваш, толкова по-добре се справяш. Практикуването на езика следва да включва всички негови аспекти: говорене, слушане, четене, писане, граматика и речник. Разбира се, истинското общуване на чужд език представлява най-добрата практика.

Джулиан Копенс
Основател и директор на Orange House