Английски за всички! English for all!

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ 10 - 18 години

Програмата е от 4 юли до 28 юли 2022г. Обучението се провежда в малки групи по нива. Нивото се определя с безплатен входящ тест.

4 посещения седмично по 2 часа дневно (1 час = 60 мин.)
Занятията се провеждат от понеделник до четвъртък включително.

Цени
Такса за летния срок
340,00лв.

* В цената е включена стойността на използваните материали. Отстъпка от 10% за всяко дете при записване на две деца от едно семейство.