Английски за всички! English for all!

Подготовка за изпити FCE, CAE


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Начало: 23 септември 2020 г.
Край: 11 декември 2020 г.

Такса за курса: 410 лева Таксата включва необходимите материали.Подготовка за IELTS Academic


1 занятиe седмично по 3 астрономически часа.
Общ брой часове: 30 часа
Занятието се провежда в неделя от 14:00 до 17:00 часа.
Такса за курса: 396.00 лв.
Начало: 27 септември 2020 г. Край: 13 декември 2020

Таксата включва необходимите материали.