Английски за всички! English for all!

Подготовка за изпити FCE, CAE, IELTS (ПРОГРАМА 1)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Начало: 29 септември 2021 г.
Край: 17 декември 2021 г.

Такса за курса: 450 лева

Таксата включва необходимите материали.
Подготовка за изпити FCE, CAE IELTS (програма 2)


1 занятиe седмично по 3 астрономически часа.
Общ брой часове: 30 часа
Занятието се провежда в неделя от 14:00 до 17:00 часа.
Такса за курса: 410.00 лв.
Начало: 3 октомври 2021 г. Край: 19 декември 2021

Таксата включва необходимите материали.