Английски за всички! English for all!

КУРСОВЕ ЗА Деца 6-7 г. (през учебната година)

Програма от 29 септември 2021 г. до 24 юни 2022 г. (три срока)

2 занятия седмично по 50 мин.
Занятията се провеждат в късния следобед в работните дни.

Цени

*В цената е включена стойността на учебните материали.Такса 1ви срок (септември) : Такса 2ри срок (януари): Такса 3ти срок (април):
290.00 лв. 290.00 лв. 290.00 лв.