Английски за всички! English for all!


Английски за възрастни Всички нива от А1 до C1 от 28 септември 2022 г.


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Продължителност на обучението в едно ниво - два или три модула, в зависимост от програмата. Един модул има продължителност три месеца.
Брой часове за един модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.

Такса за един модул: 410,00 лева

Учебникът не е включен в цената.
Начало на модул септември - декември: 28 септември 2022 г.
Край на модул септември - декември : 18 декември 2023 г.

Летен курс "Conversation" - РАЗГОВОР


Нива: PRE-INTERMEDIATE(А2) UPPER-INTERMEDIATE (B2)

2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Занятията се провеждат след работно време през седмицата
Начало на модула: 4 юли 2022 г.
Край на модула: 28 юли 2022 г.

Такса: 180,00 лева

Материалите са включени в цената.