Английски за всички! English for all!


Английски за възрастни Всички нива от А1 до C1


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Продължителност на обучението в едно ниво - два или три модула в зависимост от програмата. Един модул има продължителност три месеца.
Брой часове за един модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата

Такса за един модул: 410,00 лева

Учебникът не е включен в цената.
Начало на модул септември - декември: 29 септември 2021 г.
Край на модул септември - декември : 17 декември 2020 г.

Курс "Conversation" - РАЗГОВОР


Група според нивото на курсиста

2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Занятията се провеждат след работно време през седмицата
Начало на модула: 29 септември 2021 г.
Край на модула: 17 декември 2021 г.

Такса: 410,00 лева

Материалите са включени в цената.