Курс Beginners (начинаещи)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат през седмицата
Начало на модула: 2 юли
Край на модула: 30 август

Такса за летния срок 350,00 лева

или 2 вноски по: 175,00 леваАнглийски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.


Такса за летния срок: 350,00 лева

или 2 вноски по: 175,00 лева
Начало на модула: 2 юли
Край на модула: 30 август
Курсове за възрастни -разговор (Intermediate и Uppper-Intermediate/ Advanced)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.


Начало на модула: 2 юли
Край на модула: 30 август

Такса за летния срок 350,00 лева

или 2 вноски по: 175,00 лева