График и цени


Учебната година в Orange House се състои от три учебни срока и един летен срок.

Есенен срок

-

23

септември lotto bc keno -

13

декември 2020г.

Зимен срок

-

6

януари

28

Март 2021г.

Пролетен срок

-

10

април27 юни 2021г.

Летен срок

6 юли

30 юли 2021г.