График и цени


Учебната година в Orange House се състои от четири учебни срока.

Есенен срок

-

26

септември -

17

декември 2017г.

Зимен срок

-

9

януари

31

Март 2018г.

Пролетен срок

-

10

април24 юни 2018г.

Летен срок

юли

август 2018г.