Английски за всички! English for all!


Какво е TOEFL?


TOEFL ® (Test of English as a Foreign Lnguage) е най-често признаваният изпит в света. Резултатите от него са валидни при кандидатстване в повече от 8500 колежа, университета и институции в над 130 страни.

Където и да искате да учите изпитът TOEFL ще ви помогне да го постигнете. Чрез TOEFL се поставя оценка на академичните ви умения. Резултатите от изпита служат като доказателство, че притежавате необходимата компетентност по английски език, която ще ви е необходима, за да учите в университет.

В изпита е включена задача за четене на кратък тест, слушане на част от лекция, както и устен или писмен отговор на зададен въпрос – умения, които би трябвало да притежавате, за да сте пълноценни по време на обучението в университета. Тъй като изпитът се състои изцяло от въпроси и задачи от академичната сфера, много университети го считат за най-подходящ за прием на студенти.

Подготовка за TOEFL. Изпитът има специфичен формат, който трябва да се познава и упражнява, за да се постигне висок резултат. С всеки следващ урок ще се запознавате с различните компоненти от формата на изпита.IELTS и TOEFL


IELTS и TOEFL са международно признати изпити за проверка на компетентността по английски език.

Изпитът IELTS е разработен съвместно от университета Кеймбридж и консорциум от няколко австралийски университета, а TOEFL е изпитна система създадена в САЩ. Резултатите и от двата изпита се признават от множество университети, работодатели, държавни институции и имиграционни власти.

Валидността и на двата изпита е две години от датата на издаване на сертификата. При изтичането на двугодишния срок резултатите престават да бъдат валидни и изпитът трябва да се положи отново.