Английски за всички! English for all!

Програма от 2 юли 2018 г. до 31 август 2018 г.

2 посещения седмично по 2 часа (по 60 мин.)
Занятията се провеждат през работните дни.

Цени
Такса за летния срок: Такса за летния срок разделена на 2 вноски по:
350,00 lv. 175,00 lv.

* В цената е включена стойносста на материалите.