Английски за всички! English for all!

Индивидуално обучение


Индивидуалното обучение на чужд език е един от най-ефективните начини за изучаването му. Учебният материал е подготвен в съответствие със специфичните възможности и нужди на изучаващия се. Учителят участва в урока като партньор в комуникацията, създава подходящи ситуации за използване на изучавания материал.