Английски за всички! English for all!

Подготовка за изпити IELTS, CAE, FCE, CPE


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 36 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Такса за летния срок: 350 lv.
Такса за летния срок разделена на 2 вноски по: 175 lv. Таксата включва необходимите материали.