Английски за всички! English for all!


Английски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове за един модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата


Начало на модула: 23 септември 2020 г.
Край на модула: 11 декември 2020 г.


Такса за един модул: 410,00 lv.
Курсове за възрастни -разговор (Intermediate и Uppper-Intermediate/ Advanced)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове за един модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.

Такса за един модул 410,00 lv.


Начало на модула: 23 септември 2020 г.
Край на модула: 11 декември 2020 г.