Английски за всички! English for all!


Подготовка за изпитите на Кеймбридж за деца


Starters, Movers и Flyers са трите изпита на Кеймбридж за деца. Подготовката за тях може да стане успоредно с посещенията в редовния курс по английски език. Явяването на тези изпити става все по-популярно, тъй като чрез тях малките ученици придобиват самочувствие и опит, а резултатът от тях представлява обективна оценка за реалното ниво на владеене на английски.