Английски за всички! English for all!Курсове по Английски език за ученици на 8, 9 и 10г.


Въвеждането на ранно чуждоезиково обучение в общообразователните училища е безспорно положителна мярка, която прави образованието в България съвременно и адекватно на изикванията, които глобалното общество налага.Когато добрите практики в общообразователното училище се съчетаят с качествено обучение в частна школа, резултатите не закъсняват.

Обучението в Orange House е в малки групи. Комуникацията в класната стая е изцяло на английски език. Учебникът и учебната тетрадка са оригинални и децата са разпределени в различни групи според първоначалното си ниво.