Английски за всички! English for all!


Английски език за ученици от 11г. до 18г.


Групите се сформират според нивото на учениците, което се определя с входящ тест по английски език. Уроците се подготвят по темите от оригиналния учебник, като се добавят интересни материали и проекти, които да стимулират мотивацията за посещаване на занятията и учене.