Английски за всички! English for all!Учебни програми за деца

Всеизвестна истина е, че за успеха в усвояването на чужд език решаващ фактор е възрастта, на която ученикът започва своето обучение. Ранното начало гарантира достигане на високо ниво в усвояването на чуждия език.

Другата общовалидна максима за обучението на деца гласи, че уроците трябва да бъдат поднесени под формата на занимателни и разнообразни дейности и игри, които да ангажират въображението на децата и да направят за тях школата по английски любимо място.

Учителите в Orange House подготвят уроците за малките си ученици с особено внимание и удоволствие. Творческият процес напомня за подготовката на представление или весела изненада!