Английски за всички! English for all!Всички наши курсове се предлагат с безплатен тест за определяне на нивото. Обадете се сега: 052/ 650-052

График и Цени

Oбщ английски


Учебният материал включва текстове и теми, които са интересни за курсистите и те с желание участват в дискусиите. Методиката, която се използва за представяне на учебния материал е насочена към поддържане на висока мотивация през целия курс и придобиване на умения за ефективна комуникация.

Обучението представлява упражнения по четирите основни умения при усвояване на чужд език: говорене, слушане, четене и писане. Освен това в часовете се отделя достатъчно внимание на спецификата на произношението, граматиката и речника. Във всяко ниво има характерни трудности, които се преодоляват постепенно с групова и индивидуална работа в часа или чрез самоподготовка.