Английски за всички! English for all!


Бизнес английски


Курсът по бизнес английски също се базира на комуникативния подход и включва автентични материали от сферата на икономиката. Курсистите, които се обучават на работното си място или в нашата база, в работно време или извън него, свикват да общуват на английски от самото начало.

Чрез системата Business Result се развиват умения и стратегии при различни сценарии. Такива ситуации биха могли да бъдат разговори с доставчици, преговори с клиенти или оперативка с колеги. Проиграването на тези ситуации помага на професионалистите да се справят с ежедневните си задачи уверено и компетентно. Акцентът в дадено упражнение може да бъде върху ключови изрази, които на следващата стъпка се използват в симулативна ситуация.