Английски за всички! English for all!Как учим чужд език?За да научим чужд език са необходими време и усилия. Усилията ни са възнаградени толкова по-бързо, колкото повече време посветим на това занимание.

В Orange House планът за урока е разработен така, че учениците да се възползват максимално от възможността да общуват с учителя. За всеки следващ урок се възлага домашна работа, която включва упражнения и задачи за самоподготовка. Въпросите се задават по време на занятието или при посещение в училището без предварителна уговорка в рамките на времето, обявено за консултации.
В часовете за консултации учителят е на разположение за даване на разяснения. Консултациите са включени в цената на обучението.

Усвояването на чужд език е като овладяването на музикален инструмент. Колкото повече практикуваш, толкова по-добре се справяш. Практикуването на езика следва да включва всички негови аспекти: говорене, слушане, четене, писане, граматика и речник. Разбира се, истинското общуване на чужд език представлява най-добрата практика.
В никакъв случай не бива да се подценяват структурираните дейности, които се използват при усвояване на „теорията”, но комуникацията си остава най-доброто за подготовка за използването на езика. И тук отново можем да направим аналогия с овладяването на музикален инструмент - за усвояването на чужд език също са необходими теория и практика. В нашите часове вие ще получите възможност да усвоите и двете, а освен това много ще се забавлявате и ще срещнете нови приятели.


Джулиан Копенс
Основател и директор на Orange House