Английски за всички! English for all!


Преподавателите в Orange House

Всички учители в Orange House са квалифицирани преподаватели, чиито роден език е английски. Те имат дългогодишен педагогически опит и са специално поканени от нас в България да предадат своите знания и умения на нашите курсисти. Пристигат от най-различни места по света, като Англия, Америка, Австралия и др. Със своя дългогодишен опит в областта на чуждоезиковото обучение те са нашата гаранция за бързи резултати.

Повече ›