Английски за всички! English for all!

Подготовка за изпити FCE, CAE


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Подготовка за IELTS Academic


1 занятиe седмично по 3 астрономически часа.
Общ брой часове: 30 часа
Занятието се провежда в неделя от 14:30 до 17:30 часа.
Такса за курса: 396.00 лв.
Начало: 29 септември Край: 1 декември

Таксата включва необходимите материали. Учител: Джеймс Александър, изпитващ на IELTS.