Английски за всички! English for all!

Подготовка за изпити IELTS, CAE, FCE, CPE


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Такса за есенния срок (2019 г.): 430 лв.
Такса за есенния срок разделена на 2 вноски по: 215 лв.

Таксата включва необходимите материали.Курс CAE, IELTS


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Такса за есенния срок (2019 г.): 430 лв.
Такса за есенния срок разделена на 2 вноски по: 215 лв.

Таксата включва необходимите материали.