Английски за всички! English for all!

КУРСОВЕ ЗА Деца 6-7 г. (през учебната година)

Програма от 24 септември 2019 г. до 19 юни 2020 г. (три срока)

2 занятия седмично по 50 мин.
Занятията се провеждат в късния следобед в работните дни.

Цени

*В цената не е включена стойността на учебните материали.Такса за един срок :
240.00лв.