Английски за всички! English for all!


Летен курс "Conversation"/ "Разговор"


Ниво: Pre-Intermediate (A2 - B1)

2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове : 16 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.
Начало на модула: 1 юли 2019 г.
Край на модула: 25 юли 2019 г.

Такса за летния модул: 160,00 лева

Летен курс "Conversation"/ "Разговор"


Ниво: Upper-Intermediate (B2 - C1)

2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове : 16 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.
Начало на модула: 1 юли 2019 г.
Край на модула: 25 юли 2019 г.

Такса за летния модул: 160,00 леваАнглийски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове за целия модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.

Такса за един модул: 410,00 лева

10% отстъпка за курсисти завършили предходно ниво.
Начало на модула: 24 септември 2019 г.
Край на модула: 13 декември 2019 г.