Английски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски) - ЛЕТЕН СРОК 2017 г.


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.


Такса за летния срок: 340,00 лева

или 2 месечни вноски по: 170,00 лева


*Цените са с включени материали.Курсове за възрастни -разговор (Intermediate и Uppper-Intermediate/ Advanced)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.

Такса за летния срок 340,00 лева

или 2 месечни вноски по: 170,00 лева

*Цените са с включени материали.