Курс Beginners (начинаещи)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през пролетния срок: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат презседмицата
Начало: 10 април

Такса за един срок 410,00 лева

или 2 вноски по: 205,00 лева

*В цената не е включена стойността на оригинален учебник.Английски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове през пролетния срок: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.


Такса за един срок: 410,00 лева

или 2 вноски по: 205,00 лева

10% отстъпка за успешно завършилите предходно ниво при нас.

*В цената не е включена стойността на оригинален учебник.Курсове за възрастни -разговор (Intermediate и Uppper-Intermediate/ Advanced)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през пролетния срок: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.

Такса за един срок 410,00 лева

или 2 вноски по: 205,00 лева

10% отстъпка за успешно завършилите предходно ниво при нас.

*В цената не е включена стойността на оригинален учебник.