Английски за всички! English for all!


Английски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове за целия модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.

Такса за един модул: 410,00 лева

10% отстъпка за курсисти завършили предходно ниво.
Начало на модула: 24 септември 2019 г.
Край на модула: 13 декември 2019 г.

Курс "Conversation"/ "Разговор"


Група според нивото на курсиста

1 занятие седмично по 2 астрономически часа
Брой часове : 24 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата.
Начало на модула: 25 септември 2019 г.
Край на модула: 11 декември 2019 г.

Такса за есенния модул: 210,00 лева