Английски за възрастни Всички нива лято 2020 г.


4 занятия седмично по 2 астрономически часа
Обучение изцяло на английски език с квалифициран учител от Англия source
Брой часове за целия модул: 32 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата

Такса за един модул: 310,00 лева

Учебникът не е включен в цената
Начало на модула: 6 юли 2020 г.
Край на модула: 30 юли 2020 г.

Курс "Conversation"/ "Разговор" - лято 2020 г.


Група според нивото на курсиста

2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Обучение изцяло на английски език с квалифициран учител от Англия
Занятията се провеждат след работно време през седмицата
Начало на модула: 6 юли 2020 г.
Край на модула: 30 юли 2020 г.

Такса за летния модул: 160,00 лева

Материалите са включени в цената.

http://winsheffield.com/map192