График и цени


Учебната година в Orange House се състои от четири учебни срока.

Есенен срок

-

24

септември -

17

декември 2016г.

Зимен срок

-

7

януари

31

Март 2017г.

Пролетен срок

-

1

април24 юни 2017г.

ПРЕДСТОЯЩ Летен срок

3 юли

31 август 2017г.