Английски за всички! English for all!


График и цени


Учебната година в Orange House се състои от четири учебни срока.

Есенен срок

-

25

септември -

16

декември 2019г.

Зимен срок

-

8

януари

31

Март 2020г.

Пролетен срок

-

1

април21 юни 2020г.

Летен срок

1 юли

31 юли 2020г.