Подготовка за изпити IELTS, CAE, FCE, CPE, TOEFL


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 48 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Такса за зимния срок: 410 lv.
Такса за зимния срок разделена на 2 вноски по: 205 lv. Таксата включва необходимите материали.