Подготовка за изпити IELTS, CAE, FCE, CPE, TOEFL


1 занятие седмично по 3 астрономически часа.
Общ брой часове: 36 часа
Занятията се провеждат през почивните дни.
Такса за есенния срок: 340 lv.
Такса за есенния срок разделена на 2 вноски по: 170 lv. Таксата включва необходимите материали.