(Bulgarian)

Подготовка за изпити IELTS, CAE, FCE, CPE, TOEFL


2 занятия седмично по 2 астрономически часа.
Общ брой часове: 36 часа
Занятията се провеждат през седмицата.
Такса за летния срок: 340 лв.
Такса за летния срок разделена на 2 месечни вноски по: 170 лв. Таксата включва необходимите материали.