Английски за всички! English for all!


Английски за възрастни Всички нива (общ или бизнес английски)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа

Брой часове за един модул: 48 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат след работно време през седмицата


Начало на модула: 1 април 2020 г.
Край на модула: 19 юни 2020 г.


Такса за един модул: 410,00 lv.
Курсове за възрастни -разговор (Intermediate и Uppper-Intermediate/ Advanced)


2 занятия седмично по 2 астрономически часа
Брой часове през летния срок: 36 часа по 60 мин.
Занятията се провеждат в удобно за курсистите време в работните дни.

Такса за летния срок 350,00 lv.

или 2 вноски по: 175,00 lv.
Начало на модула: 2 юли
Край на модула: 30 август