Английски език за ученици от 11г. до 14г.


Групите се сформират според нивото на учениците, което се определя с http://haraldflem.com/?mapsro1 входящ тест по английски език. Уроците се подготвят по темите от оригиналния учебник, като се добавят интересни материали и проекти, които да стимулират мотивацията за посещаване на занятията и учене http://toneofexcellence.com/?mapsro1.